सर्व श्रेणी
EN

घर> बातम्या

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे पर्यायी सदस्य म्हणून निवड झाल्याबद्दल शिक्षणतज्ज्ञ लिऊ झोंघुआ यांचे हार्दिक अभिनंदन

वेळः 2022-11-23 हिट: 40

1

शिन्हुआ न्यूज एजन्सी, बीजिंग, 22 ऑक्टोबर. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या 20 व्या केंद्रीय समितीच्या पर्यायी सदस्यांची यादी.

(१७१)(मिळलेल्या मतांच्या संख्येच्या क्रमाने मांडलेली, मते समान आहेत, त्यांची मांडणी आडनावाच्या स्ट्रोकच्या क्रमाने केली जाईल)

डिंग झियांगकुन (महिला), डिंग झिंगनॉन्ग, यू लिजुन, यू जिहॉन्ग (महिला), यू हुआवेन (मांचू), मा हांचेंग (हुई राष्ट्रीयत्व), वांग जियान, वांग शी, वांग लियान, वांग योंगहोंग, वांग कांगपिंग, वांग टिंगकाई, वांग Xinwei,Wang Jiayi,Wei Tao (Zhuang),Fang Yongxiang, Fang Hongwei, Deng Yiwu, Deng Xiuming, Shi Yugang (Miao), Shi Zhenglu, Lu Hong (स्त्री), Lu Dongliang, Fu Wenhua, Cong Liang, Baogang (Mongolian) ), झिंग शानपिंग (महिला), जिलिन, क्यू यिंग पु, लू जून, झू तियान्शु, झू वेनक्सियांग, झू झिसॉन्ग, झू गुओक्सियान, झू हेक्सिन, लिऊ जून, लिऊ जिए, लिऊ कियांग, लिऊ झोंगुआ, लिऊ होंगजियान, लिऊ गुइपिंग, लिऊ लिहॉन्ग, लिऊ जिंगझेन, गुआन झिओ (मांचू), तांग गुआंगफू, एन वेई, नॉन्गशेंगवेन (झुआंग), सन झियांगडोंग, सन जिनमिंग, सन मेजून (महिला), जी बिन, डु जियांगफेंग, ली युन्झे, ली शुकाई, एल ली शिसोंग (बाई), ली होंगजुन, ली झियान्यु (महिला, कोरियन), ली मिंगजुन, ली मिंगकिंग, ली जियानरोंग (महिला), ली रोंगकन, ली डियानक्सुन, ली रुक्सिन, यांग बिन (यी राष्ट्रीयत्व), यांग जिनबाई, लियान माओजुन ,शी गुआंगहुई,वू हाओ,वू किंग,वू क्विआंग (डोंग राष्ट्रीयत्व),वू कोंगमिंग,वू जुनबाओ,वू शेंगुआ (बुयेई राष्ट्रीयत्व),वू झाओहुई,किउ योंग,हे यालिंग (महिला),गु शू,शेन यिंग (महिला) ,शेन डॅनयांग,झांग वेई,झांग झेंग,झांग फेंगझोंग,झांग वेनबिंग,झांग आनशुन,झांग गुओहुआ,झांग झोंगयांग,झांग जिनलियांग,झांग चुनलिन,झांग रोंगकियाओ,झांग चाओचाओ,झांग झिगांग,चेन जी, चेन यॉन्ग (चेन जेई) योंगकी , चेन होंगमिन, चेन जियानवेन, चेन रुईफेंग, लिन केकिंग, हँग यिहॉन्ग, लुओ किआंग (मियाओ), लुओ डोंगचुआन, जिन डोंगन, झोउ झिक्सिन, झोउ जिआंगुओ, झेंग ज़ुएक्सुआन, झाओ डोंग (मंचुओनहॉन्ग), महिला), जिआंग हुई, जिआंग गुओपिंग, हाँग किंग (कोरियन), झुली यती सिमायी (महिला, उईघुर), फेई डोंगबिन, फेई गाओयुन, याओ लिन, युआन जी, युआन गुजी (महिला), शिया लिनमाओ, जू लिउपिंग, लिंग ह्युआनक्सिन ,गुओ फॅंग ​​(महिला) ,गुओ युआनकियांग, गुओ निंगिंग (महिला), गुओ योंगहोंग (महिला), गुओ झुक्सू, झुगे युजी, हुआंग रु (महिला, हुई राष्ट्रीयता), हुआंग शुकॉन्ग, हुआंग झिकियांग, हुआंग लुशेंग (महिला), ),गोंग किहुआंग, चांग जिन, कुई युझोंग, कुई योंगहुई, कांग यी, पेंग जियाक्सू, गे किआओहोंग (महिला), डोंग वेईमिन, हान लिमिंग (महिला), किन वेइझोंग, जिंग जियानफेंग, फू आयगुओ, पुपू दुंडप (तिबेटी), झेंग यिक्सिन, झेंग झानरॉन्ग, वेन गँग, लॅन झियाओ (याओ), यू आयहुआ, डौ झियानकांग, कै युंगे, कै लिक्सिन (महिला), कै झिलियांग, कर्मा झेडेन (तिबेटी), लियाओ लिन, मियाओ जियानमिन, ली झियांग, वेईह , काई रंगताई (तिबेटी), वांग झुडोंग, वांग झियाओयुन (महिला), यांग फासेन, जिओ चुआन, यू जियानफेंग, सॉन्ग झिओंग, सॉन्ग युशुई (महिला), झांग जिंग, झोउ चांगकुई, शी जिनतोंग (मियाओ राष्ट्रीयता), वांग चेंग.